לוגוס - מנוע חיפוש

מנוע חיפוש לאתרים ועסקים


אוניברסיטת חיפה, שער למידה-הוראה מתוקשבת


שער הכניסה לסביבות למידה-הוראה מתוקשבת (E-Learning) באוניברסיטת חיפה. כניסה. באתר מידע למרצים ולסטודנטים כגון מדריכי שימוש ומתן פתרונות לבעיות. /


הוראה מתוקשבת באוניברסיטת חיפה, למידה מתוקשבת אוניברסיטת חיפה, למידה מתוקשבת, שער למידה, הילרן, היילרן, highlearn, high learn, מודל

http://online.haifa.ac.il


אתרים המקשרים לאתר זה


http://actv.haifa.ac.il מקושר במילה מרכז התמיכה בהוראה מתוקשבת

http://archlgy.haifa.ac.il מקושר במילה היילרן

http://asia.haifa.ac.il/vaad.htm מקושר במילה (high-learn){BR} {BR}

http://channel.haifa.ac.il מקושר במילה מרכז התמיכה בהוראה מתוקשבת

http://computing.haifa.ac.il מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/component/content/article/17-news/454-microsoft-dreamspark-free-programs מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/en/e-mail/74-mailstudents מקושר במילה Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/email/74-mailstudents מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/email/74-mailstudents/index.php/he/7-to-whom מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/email/74-mailstudents/index.php/he מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/email/74-mailstudents/index.php/he/security/94-properuse מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/email/74-mailstudents/index.php/he/the-staff/336-rachel מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/en מקושר במילה Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/he מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/about מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/amana מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/applysupport מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/component/content/article/17-news/417-spss מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/component/content/article/17-news/421-facebook מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/component/content/article/17-news/422-microsoftsoftware מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/component/content/article/17-news/454-microsoft-dreamspark-free-programs מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/component/content/article/17-news/457-newcampus מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/component/content/article/3/7-to-whom מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/contact מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he#ja-content מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/helpdesk מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/pclabs מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/remoteaccess מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/resources מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/security/94-properuse מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/services מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/sitebuilding מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/software מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/structure מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/support מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/the-staff מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/the-staff/336-rachel מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/index.php/he/video-services מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/remoteaccess/77-remoteaccessstudents מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/software מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/en/the-staff/328-shani מקושר במילה Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/the-staff/328-shani/index.php/en/336-rachel מקושר במילה Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/the-staff/328-shani/index.php/en/94-properuse מקושר במילה Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/the-staff/328-shani/index.php/en מקושר במילה Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/video-services מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://computing.haifa.ac.il/index.php/he/wifi מקושר במילה קורסים מתוקשבים Highlearn

http://construct.haifa.ac.il/~ofram/mayseles.htm מקושר במילה Link to the course website

http://east-asia.haifa.ac.il/vaad.htm מקושר במילה (high-learn){BR} {BR}

http://france.haifa.ac.il מקושר במילה קורסים מתוקשבים

http://gsb.haifa.ac.il/mba_managers_nadlan_heb.html מקושר במילה פורטלE-LEARNING

http://haifa.ac.il/html/html_heb/academy.htm מקושר במילה שער למידה / הוראה מתוקשבת ( היילרן )

http://hevra.haifa.ac.il/%7Epoli/he/pt_democracy1.php מקושר במילה הוראה מתוקשבת

http://lecturer.haifa.ac.il/show/267 מקושר במילה היחידה להוראה נתמכת מחשב

http://lib.haifa.ac.il/arabic מקושר במילה Highlearn

http://lib.haifa.ac.il/english מקושר במילה Highlearn

http://mala.edu.haifa.ac.il/page.php?id=93 מקושר במילה HighLearn - שער למידה/הוראה מתוקשבת

http://meital.iucc.ac.il/conf2008 ללא מילת קישור

http://mideast.haifa.ac.il מקושר במילה היילרן

http://mishal.edu.haifa.ac.il/page.php?id=93 מקושר במילה HighLearn - שער למידה/הוראה מתוקשבת

http://onlinelearning.edu.haifa.ac.il/page.php?id=93 מקושר במילה HighLearn - שער למידה/הוראה מתוקשבת

http://people.edtech.haifa.ac.il/OritHatzroni מקושר במילה היחידה להוראה נתמכת מחשב

http://tv.proj.ac.il מקושר במילה מרכז התמיכה בהוראה מתוקשבת

http://vod.haifa.ac.il מקושר במילה מרכז התמיכה בהוראה מתוקשבת

http://www.haifa.ac.il/html/html_heb/academy.htm מקושר במילה שער למידה / הוראה מתוקשבת ( היילרן )


קטגוריות מומלצות נוספות